เตรียมพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชายเลน  

เตรียมพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชายเลน 

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 นายประเสริฐ  ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน ลงพื้นที่ทะลบางขุนเทียนวางแผนเตรียมพื้นที่สร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้ชายเลน   ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบางขุนเทียน โดยเร่งรัดให้การก้อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เนื่องจากขณะนี้นักท่องเที่ยว  นักปั่นจักรยานเริ่มมาท่องเที่ยวและใช้สะพานแห่งนี้กันแล้ว โดยเฉพาะช่วงวันหยุด จะมีนักปั่นจักรยาน  เพื่อมาชมทะลบางขุนเทียนเป็นจำนวนมาก