เตรียมแปลงปลูก 21 มี.ค. 2560  

ตรวจความคืบหน้าและเตรียมแปลงปลูก...21 มีนาคม 2560  เวลา17.30น.  

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ ผอ.เขตบางขุนเทียน ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และตรวจสอบการจัดเตรียมแปลงปลูกป่าและเร่งรัดการก่อสร้าง